Ögat

Använd korsförsäljning

Få igång ett samtal genom att ställa en fråga till kunden.

Din första fråga bestämmer alltid samtalets inriktning och brukar kallas “öppningsfråga”

Exempel:
En ung kvinna köper antihistaminer som kan ge torra ögon som biverkning. Din fråga till kunden skulle då kunna vara:

Känner du till att det här läkemedlet kan ge torra ögon?

Ägna litet tid åt att fundera på andra frågor som skulle kunna få igång ett samtal som leder till korsförsäljning.

Apotekare
 
© Novartis.    ACT # :E81808868029
Alcon: a Novaris Company