Ögat

Ögats olika anatomiska skikt

Anatomiskt sett kan ögat ses som tre sammanhängande skikt:

  • Ytterskiktet: senhinnan och hornhinnan
    • Hornhinnan bildar en sammanhängande struktur med senhinnan, som är den synliga ögonvitan. Tillsammans skyddar och innesluter de ögats inre strukturer i ett starkt, fibröst hölje.
  • Det inre skiktet: näthinnan
    • Näthinnan finns i bakre delen av ögat där synintrycken skapas.
  • Mellanskiktet: åderhinnan, ciliarkroppen och iris
    • Iris är den färgade delen av ögat som omger pupillen. Pupillen är öppningen i ögats mittpunkt som släpper in ljus i linsen.
Tvärsnitt av ögat

Tvärsnitt av ögat

 
© Novartis.    ACT # :E81808868029
Alcon: a Novaris Company