Ögat

Ögats optiska system

När ögat är öppet faller ljus in genom hornhinnan. Iris kontrollerar pupillstorleken och ljusmängden som når ögat.

När ljus passerar genom ögats genomskinliga strukturer bryts det. Något som alla strukturer i ögat bidrar till.

Vid normal syn når parallella ljusstrålar ett fokus på mitten av ögats bakre del (näthinnan).

Fotoreceptorceller i näthinnan överför nervimpulser via synnerven till områden i hjärnan där de tolkas som synliga bilder.

Passagen av ljus  genom ögat

Passagen av ljus genom ögat

 
© Novartis.    ACT # :E81808868029
Alcon: a Novaris Company