Ögat

Tårfilmens sammansättning

Tårfilmen består av tre balanserande skikt Om något påverkar balansen avdunstar tårarna för snabbt och det får ögonen att kännas torra och irriterade.

Lipidskiktet finns på den yttersta delen av tårfilmen. Det stabiliserar vattenskiktet och hindrar det från att avdunsta alltför snabbt.

Vattenskiktet utgör den största delen av tårfilmen. Det tillför all den fukt som tårfilmen behöver.

Mucinskiktet utgör det innersta skiktet. Det består av proteiner som kallas muciner och som täcker ögat och får vattenskiktet att “fastna” på hornhinnan.

Tårfilm
 
© Novartis.    ACT # :E81808868029
Alcon: a Novaris Company