Ögat

Viral konjunktivit

Alla typer av förkylningsvirus kan orsaka viral konjunktivit. Till skillnad mot bakteriell konjunktivit orsakar inte viral konjunktivit varbildning i ögat.

Symtom

  • Rodnad
  • Svullna ögonlock
  • Överflödig tårbildning

Behandling

Viral konjunktivit kommer att gå över utan någon behandling.

Viral konjunktivit
 
© Novartis.    ACT # :E81808868029
Alcon: a Novaris Company