Ögat

När kunder drabbas av torra ögon

I en nordisk konsumentundersökning som utfördes 2013 fick respondenter svara på frågan om i vilka situationer de skulle kunna tänka sig att använda produkter för torra ögon5.

Diagrammet till höger visar att väderförändringar, allergi, trötthet och bildskärmsarbete var de viktigaste anledningarna till att kunder köpte produkter för torra ögon.

  1. Nielsen Shopper Insight Study med 2000 respondenter, initierad av Alcon Nordic (dec 2013)
Varför kunder drabbas av torra ögon
 
© Novartis.    ACT # :E81808868029
Alcon: a Novaris Company