Ögat

Symtom

Torra ögon kan vara svåra att diagnostisera eftersom det finns en mängd möjliga och bidragande orsaker till tillståndet. Dessutom upplever inte alla samma symtom på torra ögon.

De vanligaste symtomen är:

  • Torra, irriterade eller trötta ögon
  • Brännande eller stickande ögon
  • Grusiga ögon
  • Dimsyn
  • Överflödig tårbildning

Observera att tecken och symtom på torra ögon kan variera avsevärt från kund till kund.

 
© Novartis.    ACT # :E81808868029
Alcon: a Novaris Company