Ögat

Vad är torra ögon?

Torra ögon drabbar över 10 % av befolkningen1 och orsakas av en förändring i tårfilmens mängd eller sammansättning.

Det finns två typer av torra ögon:

Ofullständigt vatten- eller mucinskikt
Om tårkörtlarna inte producerar tillräckligt mycket av tårarnas vatten- eller slemhinnekomponent, påverkas andelen vatten i tårfilmen.2, 3

Avdunstande verkan
Påverkar tårfilmens lipidskikt, om inte Meiboms körtlar producerar tillräckligt med lipider för att förhindra att tårarna avdunstar alltför snabbt.

  1. The Global Market in Dry Eye Products. Market Scope. November 2011.
  2. National Eye Institute. http://www.nei.nih.gov/health/dryeye/factsaboutdryeye.pdf Pages 1, 2. Accessed March 12, 2013
  3. Holly F, Lemp MA. Formation and rupture of the tear film. Exp Eye Res 1973; 15: 515-25.
 
© Novartis.    ACT # :E81808868029
Alcon: a Novaris Company