Ögat

Uppfylla ytterligare behov

Slutligen ska vi utforska begreppet att uppfylla ytterligare behov genom service och korsförsäljning.

Ytterligare rådgivning eller förslag på närbesläktade behandlingsalternativ kan vara till stor fördel för kunden. Det är mycket vanligt att kunderna inte känner till alla olika alternativ som kan lindra deras symtom.

Att erbjuda ytterligare rådgivning, närbesläktade behandlingsalternativ eller kompletterande produkter kallas för korsförsäljning. Korsförsäljning är en av de enklaste och effektivaste försäljningsmetoderna och ger ofta ett mervärde till den ursprungligen sålda produkten.

På nästa sida hittar du ett exempel på hur du kan använda korsförsäljning i ditt arbete.

1 + 1 = 3
 
© Novartis.    ACT # :E81808868029
Alcon: a Novaris Company