Ögat

Varför företag förlorar kunder

Enligt en undersökning som redovisas till höger är en likgiltig attityd hos serviceleverantören den största orsaken till att kunder lämnar en affärsverksamhet. Detta resultat betonar vikten av att engagera sig i sina kunder och vara tillmötesgående och respektfull mot dem.

För att behålla dessa kunder vill vi presentera konceptet HEAT för dig som är en förkortning av Hear, Empathize, Apologize, Take Action (lyssna, visa empati, be om ursäkt och vidta åtgärder)2.

I nästa avsnitt kommer vi att titta närmare på de fyra åtgärder som anges ovan.

  1. Customer Service Best Practices, R. Zemke and J. Woods (1998)
Varför företag förlorar kunder

Ref: Survey, The American society for Quality

 
© Novartis.    ACT # :E81808868029
Alcon: a Novaris Company