Ögat

Hur kundlojalitet påverkar affärsverksamheten

Ditt apotek är beroende av kunderna. Det kan bara blomstra om du har en solid och växande bas av lojala kunder.

Här följer några exempel på hur kundlojaliteten starkt bidrar till ett apoteks affärsresultat 1:

  • Sannolikheten att sälja något till nya kunder är omkring 5–20 %. Men sannolikheten att sälja till en befintlig kund är omkring 60–70 %.
  • Om kundlojaliteten ökar med 5 % kan livstidsförtjänsten per kund ökas med så mycket som 95 %.
  • Det kostar upp till 10 gånger mer att vinna en ny kund än att behålla en befintlig kund.
  1. http://customer-service.knoji.com/the-importance-and-value-of-customer-loyalty-to-a-business/ Hämtad den 16 januari, 2014.
Hur kundlojalitet påverkar affärsverksamheten
 
© Novartis.    ACT # :E81808868029
Alcon: a Novaris Company