Ögat

Personlig försäljning tillämpad på apoteksverksamheten

För att kunna skapa och behålla ömsesidigt fördelaktiga relationer med dina kunder ställs stora krav på din personliga säljförmåga.

Personlig försäljning är konsten att upptäcka kunders ouppfyllda behov, erbjuda service som uppfyller dessa behov och på så sätt komma att förbättra kvaliteten på servicen3.

Den här bilden visar en enkel 3-stegsmodell om hur apotekare kan använda sin personliga säljförmåga till att upptäcka kundernas behov och uppfylla dessa behov.

Under steg 1 bör du observera att ett kundbehov kan vara att framföra klagomål eller visa missnöje. Om så är fallet bör du omedelbart använda dig av HEAT.

  1. Using Personal Selling Skills to Promote Pharmacy Services (2003) R. McDonough
Personligt säljverktyg
 
© Novartis.    ACT # :E81808868029
Alcon: a Novaris Company