Ögat

Ögat

Det mänskliga ögat är ett komplicerat organ som är själva kärnan i det sinne vi värderar högst: synen.

Vi använder våra ögon i nästan allt vi gör, så det är inte förvånande att ögats anatomi och fysiologi är komplexa.

I det första avsnittet beskrivs det normala ögats anatomi och funktion.

Det normala friska ögat
 
© Novartis.    ACT # :E81808868029
Alcon: a Novaris Company