Ögat

Ögoninfektion

Ögoninfektioner är mycket vanliga och kan drabba alla delar av ögat, från ögonlock till hornhinna och till och med näthinnan i bakre delen av ögat.

Kontaktlinsbärare är särskilt disponerade för ögoninfektioner då linserna inte släpper fram lika mycket syre till hornhinnan. Bakterier och svamp ansamlas lätt om inte kontaktlinserna desinficerats ordentligt.

Det finns tre olika typer av ögoninfektion: bakteriell konjunktivit, viral konjunktivit, och keratit.

Ögoninfektion
 
© Novartis.    ACT # :E81808868029
Alcon: a Novaris Company