Ögat

Dysfunktion i Meiboms körtlar (MGD)

MGD innebär att Meiboms körtlar som sitter i kanten av ögonlocken är tilltäppta och kan inte leverera lipider till tårfilmen. Detta ändrar lipidskiktets sammansättning och gör att tårfilmen blir instabil. Därmed ökar avdunstningen och risken för torra ögon.

Symtom

  • Torra ögon
  • Kliande eller brännande ögon
  • Rinnande ögon

Behandling

God ögonlockshygien har visat sig vara ett effektivt sätt att få de kliniska tecknen på MGD att gå tillbaka1.

  1. Nichols KK, Foulks GN, Bron AJ, et al. The international workshop on meibomian gland dysfunction: executive summary. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011;52(4):1922-1929. doi:10.1167/iovs.10-6997a
MGD
 
© Novartis.    ACT # :E81808868029
Alcon: a Novaris Company