Ögat

En växande produktkategori

Kunder har visat ett allt större intresse för ögonvård under de senaste fem åren, då människor blir äldre, använder mer läkemedel, bär kontaktlinser och tillbringar alltmer tid vid datorn.

Kasta en blick på diagrammet till höger som visar de nordiska ländernas marknadsutveckling under de senaste åren.

Från 2013 till 2014 ökade den nordiska marknaden med 5 %.

Den nordiska marknadens potential
 
© Novartis.    ACT # :E81808868029
Alcon: a Novaris Company