Ögat

Marknadspotentialen

Även om många kunder upplever symtom på torra, trötta eller irriterade ögon känner många av dem inte till de olika behandlingsalternativen.

I de nordiska länderna är det bara 54% av kunderna som känner till att de kan köpa produkter som behandlar deras symtom. Det innebär att potentialen för ytterligare tillväxt av denna produktkategori är stor. 1.

Apotekare är inte experter på att behandla ögontillstånd, utan de har möjligheten att ge kunderna råd som är baserade på de uppvisade symtomen. Forskning har visat att rekommendationer från apotekspersonal har störst påverkan på konsumenter när det gäller att köpa produkter för torra ögon1.

  1. Nielsen Shopper Insight Study, initierad av Alcon Nordic (dec 2013).
En tillväxtpotential
 
© Novartis.    ACT # :E81808868029
Alcon: a Novaris Company